Striving by Chov Theanly

Striving by Chov Theanly

ស្រាវាឡើង ដោយ ចូវ ធានលី ពិព័រណ៌សម្ភាធ ម៉ោង៦:៣០ល្ងាច ថ្ងៃពុធ ២៣វិច្ឆិការ ២០១៦ ចាវ៉ាកាហ្វេ វិមានឯករាជ្យ (ជាន់ខាងលើ) Striving By Chov Theanly Exhibition opening 6:30pm Wednesday, 23 November, 2016 Java Café Independence Monument (upstairs) ស្រាវាឡើង គឺជាការតាំងពិព័រណ៍ទោលលើកទីពីររបស់សិល្បករ ចូវ ធានលី ដែលបានធ្វើការបង្ហាញ ដោយច៉ាវា។ ធានលី មានឈ្មោះបោះសម្លេងចំពោះការបង្កើតស្នាដៃរបស់លោករបៀបជា គំនូរដូចរូបថត។ នៅក្នុងការងារថ្មីទាំងមូលនេះ ធានលីតាក់តែងរឿងរ៉ាយបច្ចុប្បន្នសម័យនៃ ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និង ការពុះពារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗចំពោះភាពជោគជ័យនិងភាពស្រស់ស្អាត ដែលផ្ទុយទៅ នឹងមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលខ្វះខាត និងទ្រុឌទ្រោម ។ បើសម្លឹងជាលើកដំបូង ការងារទាំងអស់នេះហាក់ដូចជា រូបអង្គាភាពសាមញ្ញ ដែលអាចរកឃើញនៅតាមផ្ទះនៃគ្រួសារនីមួយៗ ឬក៍រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក៍ប៉ុន្ដែវាកាន់តែច្បាស់ទៅៗ ថារូបអង្គាភាពទាំងនេះ គឺមិនមែនជារូបភាពធម្មតាដែលយើងគិតប៉ងនោះទេ។ នៅក្នុងឈុតមួយ មាន ស្រ្តីម្នាក់តុបតែងខ្លួន នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលប្រកបដោយការចាក់ប៉ាក់ស្អេកស្កះ ហើយ ឈរយ៉ាងសមរម្យនៅខាងមុខផ្ទាំងផ្ទៃខាងក្រោយ ពោពេញទៅដោយតំបន់គំនរសំរាម។ បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ នៅក្នុងឈុតផ្សេងមួយទៀត ធ្វើខ្លួនជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញា និង របាំងមុខរបស់ ស៊ូបពើមែន “វីរៈបុរស” ដែលរួមជាមួយគ្នានេះ នៅខាងក្រោយវីរៈបុរសរូបនេះគឺមាន ព្រះសង្ឈ និង យាយចាស់និមន្ត/ ដើរឆ្លងកាត់។ ប្រធានរឿងនេះ គឺមាននៅក្នុងការងារទាំងដប់មួយផ្ទាំងនៃពិព័រណ៍នេះ អញ្ចើញនិងស្នើរឲ្យមានការមើលនិងពិចារណាបែបស៊ីជម្រៅនៃរបៀបរបបរបស់សង្គម។ Striving is the second solo show by Chov Theanly presented by Java. Theanly…

Influence: The New Ages by Leang Seckon

Influence: The New Ages by Leang Seckon

ឥទ្ធិពល: យុគសម័យថ្មី | Influence: The New Ages by Leang Seckon VIEW CATALOG HERE ការបង្ហាញជូនពិសេសនូវស្នាដៃការងារថ្មី ដោយ លាង ស៊ីកន ចាវ៉ាកាហ្វេ និង ហ្គាឡឺរី (វិមានឯករាជ្យ) រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា A special presentation of new work by Leang Seckon Java Café and Gallery (Independence Monument) Phnom Penh, Cambodia បើកបង្ហាញ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ៣១តុលា ២០១៦, ម៉ោង ៦:៣០ – ៩:៣០ ល្ងាច កាលបរិច្ឆេទពិព័រណ៍៖ ៣១ ខែតុលា ដល់ ១៩ វិច្ឆិការ ២០១៦ គទានុរក្សាដោយ យាន រស្មី Opening: Monday, October 31, 2016 at 6:30 – 9:30 pm Exhibition dates: October 31 – November 19, 2016 Curated by Yean Reaksmey Java is excited to welcome back Leang Seckon…

November ’16 Specials at Java TK

November ’16 Specials at Java TK

| FEATURED DRINK | Pumpkin Pie Frappuccino a sweet and frozen blend of fresh pumpkin and spices, topped with whipped cream $2.75 Milkfruit Lime Smoothie fresh blend of milkfruit, lime juice, yogurt and a touch of condensed milk (created by Ms. Mean) $3.00 Red Snapper Filet with passionfruit-raisin and caper sauce, with a side of green beans, carrots, spinach and white radish and carrot-potato mash with a touch of apple juice (created by Ms. Mean) $7.00 Beef Filet with Tangy Citrus Sauce and lightly grilled vegetables (red and green peppers,…

I Want to Get Married – Drawings, Video and Performance by Srey Bandaul

I Want to Get Married – Drawings, Video and Performance by Srey Bandaul

I Want to Get Married Drawings, video and performance by Srey Bandaul Exhibition opening 6:30, performance at 7pm Wed 11 May, 2016 Srey Bandaul uses parody as an artistic tool to confront the complications of Cambodia’s past, identity, social values and artistic practices.  The title “I want to get married” is a metaphor for understanding each other and compromise. For Bandaul, it is a coming together of ideas and the acknowledgement of history that allows for criticality and eventually reinvention. This for Bandaul serves as a platform for him to…

OPEN STAGE AT JAVA CAFÉ with James Speck, Sim Chanya and Christine Benn

OPEN STAGE AT JAVA CAFÉ with James Speck, Sim Chanya and Christine Benn

Wednesday, April 27, 2016 Co-hosted by Claire Marchant-Collier and So Phina For the next Open Stage we have decided to change the format a little to build better connections between the Khmer-language and English-language literary communities. So for each event it will be co-hosted and organized by two people who will invite a featured reader from each community.  The readers will be asked to read in their own work in their own language and we will provide a translated summary to the audience. So please join us for the next…

April 2016 Specials at IM Branch

April 2016 Specials at IM Branch

Lean & Green Juice Romaine lettuce, zucchini, tomato, ginger, parsley and orange juice lightly sweetened (created by Ms. Pisey) $3.50 Mango Smoothie $3.50 Layered Espresso and Vanilla Ice cream topped with whipped cream (created by Ms. Reaksmey) $3.50 Spicy Berry Jam and Bourbon mixed berry jam, bourbon, a dash of tobacco and fresh green peppercorn (created my Mr. Sopheak) $4.00 Avocado and Smoked Salmon Stack toasted bagel topped with avocado spread, smoked salmon salad (with shallots, capers, rocket and shredded carrots), crispy noodles, more avocados and honey-raspberry sauce (created by…

April 2016 Specials at TK branch

April 2016 Specials at TK branch

HAPPY NEW YEAR! Try out our new specials at the Toul Kork branch! Mango, Avocado and Coriander Smoothie (created by Mr. Sambath) $3.50 Raspberry and Grape Soda all fresh: raspberry syrup, grape juice, lime juice topped with soda (created my Mr. Chivorn) $3.50 Mekong Island vodka, gin, rum, tequila and triple sec with lime juice, sugar syrup and a splash of gingerale (created by Mr. Kry) $4.25 Grilled Jumbo Prawns and Avocado with mixed salad, romaine lettuce, celery, carrot, radish and avocado with green mango and herb vinaigrette (created by…

Interview with Alan James Flux

Interview with Alan James Flux

Interview of Alan James Flux by Dana Langlois, curator DL: Your work in fashion photography rebels against the industry practice of using professional models, stylists and elaborate lighting to get a high-gloss finish.  Specifically you “find” your models often just by walking around Phnom Penh.  It reminds me a little of a Benetton campaign about twenty years ago that would dress models found on the streets of Sri Lanka, Jordan and other equally exotic locations. In comparison, your work seems to have a more artistic and less commercialized intent –…