OBJECT LIBRARY by Jessica Niles DeHoff

OBJECT LIBRARY by Jessica Niles DeHoff

Java Toul Kork welcomes the work of Jessica Niles DeHoff! The exhibition will be on view until the end of March. Please visit any time! បណ្ណាល័យវត្ថុ កាលបរិច្ឆេទពិព័រណ៍ ២៧មករា ដល់ ១មេសា ឆ្នាំ២០១៧ “សិល្បៈរចនាបិទ គឺជាវិធីសាស្រ្តផ្គុំបែបឌីជីដល ដ៍សាមញ្ញ ដើម្បីបង្កើតការងារ សិល្បៈ៖ ខ្ញុំដើរយកពីការងាររបស់អ្នកដទៃ និង យកអ្វីដែលរកឃើញទាំងនោះ ដាក់ចូលទៅក្នុង ស្ថានភាពថ្មីដើម្បីកសាងអ្វីមួយចេញពីវា ឬ រំលំនូវអត្ថន័យ ដើម។ ខ្ញុំតែងតែតាមរកនូវ ការងារដែលមានរូបទេសភាពខាងក្នុង ហើយទេសភាពនោះត្រូវបានបានបង្ហាញប្រកប ដោយអត្ថន័យ។ ចំណុចអរូបីភាពមួយ ចំនួនដូចជា ពណ៌ ទំហំ និង សញ្ញាណអាច បង្រួបបង្រួមនូវ ផ្នែកតូចៗដែល មានភាពខុសគ្នាឲ្យចូលជារូបរាងពេញលេញមួយ ប្រកបដោយសិនិទ្ធិពល(ស្អិតជាប់) – ដែលដូចជាថាបទពិសោធន៍ដែលមានរួមអាច បង្កើតជាទំនាក់ទំនង ឬ ថាព្រឹត្តិការណ៍កំណត់ណាមួយអាចរួបរួមចូលជាអត្តសញ្ញាណ ផ្ទាល់ខ្លួន។ ទាំងនេះគឺជារូបភាពដែលគ្មានសាច់រឿង និង គ្មានសារជាក់លាក់អ្វីមួយ ក៍ប៉ុន្ដែ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងឃើញនូវលក្ខណៈកំប្លែង និង ប្រហែលជាឃើញ នូវសម្រស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដែលយើងហៅថា ការក្លាយជាមនុស្ស។” ចេស៊ីការ នីល ឌីហូហ្វ (ក. ១៩៧៨, ទីក្រុកាលីហ្វនី) គឺជាសិល្បករសូនរូប និង ជាអ្នកនិពន្ធ រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ចេស៊ីការទទួលបាន សញ្ញាប័ត្រសិក្សា ជាន់ខ្ពស់ពីសាលាស្ថាបត្យកម្មនៃសកលវិទ្យាល័យហ៊ាវើតនិងសកលវិទ្យាល័យ យ៉េល ហើយនាងបានបង្រៀនផ្នែករចនានៅសកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេស ជប៉ុន ចិន…

THERE’S A GHOST IN MY HOUSE by Philip Faulks

THERE’S A GHOST IN MY HOUSE by Philip Faulks

[English below] មានខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំ គំនូរ និង សិល្បៈកាត់ក្រដាស់ដោយ ភីលីព ហ្វូកស៍ ពិព័រណ៌សម្ភាធ ម៉ោង៦:៣០ល្ងាច ថ្ងៃពុធ ១១មករា ២០១៧ ចាវ៉ាកាហ្វេ វិមានឯករាជ្យ (ជាន់ខាងលើ) ភីលីព ហ្វូកស៍ មានដើមកំណើតពីប្រទេសអង់គ្លេស ហើយមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៧៦ ក្នុងជន្មាយុ១៧ឆ្នាំ។ លោកបានចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យា ល័យសិល្បៈវិកតូរា បញ្ចប់ការសិក្សាក្នុង ឆ្នាំ១៩៨០ ហើយ ទទួលបានអនុបណ្ឌិតសិល្បៈពីសកលវិទ្យាល័យ អាអិមអាយធី ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩។ តាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨១មក លោកហ្វូកស៍បានក្លាយទៅជាសិល្បករ ដែលមានការតាំងបង្ហាញស្នាដៃ។ តាំងតែពីពេល នោះមក ការអនុវត្តន៍សិល្បៈរបស់លោករួមបញ្ជូលនូវធាតុមួយចំនួន រួមមាន គំនូរ ការបោះពុម្ព និង ចម្លាក់។ របៀបអនុវត្តន៍ទាំងនេះ ធ្វើឲ្យលោកមានក្នុងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍ទោលចំនួន១៤ ក្នុងទីក្រុង ស៊ីដនី ម៉េលប៊ើន និង ព្រីសស្បិន ហើយក្នុងប្រទេស ចិន រួមទាំងក្នុងកម្មវិធី វប្បធម៌ក្រដាស ដែលកម្មវិធីនេះគឺ ជាការប្រមូលផ្ដុំ ការងារ រយៈពេល១០ឆ្នាំរបស់សារមន្ទីរកាំងចូវ នៅប្រទេសចិន ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ There’s A Ghost In My House Drawings and Paper Cuts by Philip Faulks Exhibition opening 6:30pm Wednesday, January 11, 2017 Java Café Independence Monument (upstairs) Philip Faulks was born in England and…