Striving by Chov Theanly

Striving by Chov Theanly

ស្រាវាឡើង ដោយ ចូវ ធានលី ពិព័រណ៌សម្ភាធ ម៉ោង៦:៣០ល្ងាច ថ្ងៃពុធ ២៣វិច្ឆិការ ២០១៦ ចាវ៉ាកាហ្វេ វិមានឯករាជ្យ (ជាន់ខាងលើ) Striving By Chov Theanly Exhibition opening 6:30pm Wednesday, 23 November, 2016 Java Café Independence Monument (upstairs) ស្រាវាឡើង គឺជាការតាំងពិព័រណ៍ទោលលើកទីពីររបស់សិល្បករ ចូវ ធានលី ដែលបានធ្វើការបង្ហាញ ដោយច៉ាវា។ ធានលី មានឈ្មោះបោះសម្លេងចំពោះការបង្កើតស្នាដៃរបស់លោករបៀបជា គំនូរដូចរូបថត។ នៅក្នុងការងារថ្មីទាំងមូលនេះ ធានលីតាក់តែងរឿងរ៉ាយបច្ចុប្បន្នសម័យនៃ ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និង ការពុះពារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗចំពោះភាពជោគជ័យនិងភាពស្រស់ស្អាត ដែលផ្ទុយទៅ នឹងមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលខ្វះខាត និងទ្រុឌទ្រោម ។ បើសម្លឹងជាលើកដំបូង ការងារទាំងអស់នេះហាក់ដូចជា រូបអង្គាភាពសាមញ្ញ ដែលអាចរកឃើញនៅតាមផ្ទះនៃគ្រួសារនីមួយៗ ឬក៍រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក៍ប៉ុន្ដែវាកាន់តែច្បាស់ទៅៗ ថារូបអង្គាភាពទាំងនេះ គឺមិនមែនជារូបភាពធម្មតាដែលយើងគិតប៉ងនោះទេ។ នៅក្នុងឈុតមួយ មាន ស្រ្តីម្នាក់តុបតែងខ្លួន នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលប្រកបដោយការចាក់ប៉ាក់ស្អេកស្កះ ហើយ ឈរយ៉ាងសមរម្យនៅខាងមុខផ្ទាំងផ្ទៃខាងក្រោយ ពោពេញទៅដោយតំបន់គំនរសំរាម។ បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ នៅក្នុងឈុតផ្សេងមួយទៀត ធ្វើខ្លួនជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញា និង របាំងមុខរបស់ ស៊ូបពើមែន “វីរៈបុរស” ដែលរួមជាមួយគ្នានេះ នៅខាងក្រោយវីរៈបុរសរូបនេះគឺមាន ព្រះសង្ឈ និង យាយចាស់និមន្ត/ ដើរឆ្លងកាត់។ ប្រធានរឿងនេះ គឺមាននៅក្នុងការងារទាំងដប់មួយផ្ទាំងនៃពិព័រណ៍នេះ អញ្ចើញនិងស្នើរឲ្យមានការមើលនិងពិចារណាបែបស៊ីជម្រៅនៃរបៀបរបបរបស់សង្គម។ Striving is the second solo show by Chov Theanly presented by Java. Theanly…

Influence: The New Ages by Leang Seckon

Influence: The New Ages by Leang Seckon

ឥទ្ធិពល: យុគសម័យថ្មី | Influence: The New Ages by Leang Seckon VIEW CATALOG HERE ការបង្ហាញជូនពិសេសនូវស្នាដៃការងារថ្មី ដោយ លាង ស៊ីកន ចាវ៉ាកាហ្វេ និង ហ្គាឡឺរី (វិមានឯករាជ្យ) រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា A special presentation of new work by Leang Seckon Java Café and Gallery (Independence Monument) Phnom Penh, Cambodia បើកបង្ហាញ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ៣១តុលា ២០១៦, ម៉ោង ៦:៣០ – ៩:៣០ ល្ងាច កាលបរិច្ឆេទពិព័រណ៍៖ ៣១ ខែតុលា ដល់ ១៩ វិច្ឆិការ ២០១៦ គទានុរក្សាដោយ យាន រស្មី Opening: Monday, October 31, 2016 at 6:30 – 9:30 pm Exhibition dates: October 31 – November 19, 2016 Curated by Yean Reaksmey Java is excited to welcome back Leang Seckon…

November ’16 Specials at Java TK

November ’16 Specials at Java TK

| FEATURED DRINK | Pumpkin Pie Frappuccino a sweet and frozen blend of fresh pumpkin and spices, topped with whipped cream $2.75 Milkfruit Lime Smoothie fresh blend of milkfruit, lime juice, yogurt and a touch of condensed milk (created by Ms. Mean) $3.00 Red Snapper Filet with passionfruit-raisin and caper sauce, with a side of green beans, carrots, spinach and white radish and carrot-potato mash with a touch of apple juice (created by Ms. Mean) $7.00 Beef Filet with Tangy Citrus Sauce and lightly grilled vegetables (red and green peppers,…

November ’16 Specials at Java IM

November ’16 Specials at Java IM

| FEATURED DRINK | Pumpkin Pie Frappuccino a sweet and frozen blend of fresh pumpkin and spices, topped with whipped cream $2.75 Green Thumb Juice fresh juice blend of lime, orange, mint and garlic flower sweetened with tuk paim* (created by Ms. Ny) $3.00 Pandan and Passionfruit Soda Fresh juices sweetened w/our homemade syrup (created by Ms. Reaksmey) $3.50 Blue Gin Cocktail Bombay Sapphire (gin), blue curacao, crushed limes and coriander, and a dash of homemade passionfruit cordial (created by Mr. Sopheak) $4.00 Grilled Salmon Filet with pumpkin and almond…